DISCURSO

Centrum posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (decyzja nr 110.2.1776.2022)

dr n. hum Anna Walencik-Topiłko

Jest doktorem nauk humanistycznych, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Gdańskiego, adiunktem w Instytucie Logopedii UG, kierownikiem Podyplomowego Studium Emisji i Higieny Głosu UG. 
Z wykształcenia jest językoznawcą, logopedą (neurologopedą, logorytmikiem, specjalistą w zakresie emisji głosu). Od ponad dwudziestu lat zajmuje się logopedią zarówno Teoretycznie, jak i praktycznie. Jest autorką licznych publikacji naukowych, a także współautorką podręczników akademickich z logopedii i Neurologopedii.
Opracowała programy multimedialne dla dzieci “Czytam i piszę” oraz “Logorytmikę”.
Pełni rolę opiekuna merytorycznego pakietu programów multimedialnych “Logopedia Pro”.
Twórzy piosenki, wierszyki i opowiadania logopedyczne. Prowadzi gabinet logopedyczny, w którym na diagnozę i terapię przyjmuje pacjentów dorosłych oraz dzieci. Jest również trenerem i szkoleniowcem.

Nadchodzące szkolenia prelegenta
Shop
0 items Cart
My account