DISCURSO

Centrum posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (decyzja nr 110.2.1776.2022)

mgr Katarzyna Lichtańska

Neurologopeda, pedagog specjalny, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, certyfikowany diagnosta ADOS-2. Prowadzi Centrum Terapii Dziecięcej „A KUKU” w Jaworznie, gdzie wsparciem terapeutycznym obejmuje dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodziców. Swoje zainteresowania badawcze 
i zawodowe skupia wokół obszaru diagnostyki zaburzeń neurorozwojowych u dzieci do 3 roku życia,
budowania zdolności komunikacyjnych i interakcyjnych 
u dzieci z ASD i wspierania ich rozwoju intelektualnego. Pracuje w nurcie rozwojowym, ufając, że dzięki pozytywnej relacji z dzieckiem, odpowiedniemu projektowaniu zabaw, współpracy z rodzicami i wspieraniu ich roli, oddziaływania terapeutyczne dają najlepsze efekty.

Shop
0 items Cart
My account