DISCURSO

Centrum posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (decyzja nr 110.2.1776.2022)

dr n. hum. Aneta Wojciechowska

Pedagog specjalny, neurologopeda, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki. Adiunkt w Laboratorium Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Kierownik Studiów Podyplomowych: Logopedia, Neurologopedia oraz Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu. Zainteresowania naukowe i działalność praktyczna obejmują diagnozę pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu niemowląt i małych dzieci (głównie do 5 roku życia), zaburzenia rozwoju mowy dzieci do 5 roku życia, terapię pedagogiczną i neurologopedyczną osób ASD, z zaburzeniami genetycznymi i z zaburzeniami w rozwoju mowy; posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu narzędzi diagnostycznych pod kątem spektrum autyzmu i diagnozy funkcjonalnej, a także z zakresu oddziaływań terapeutycznych pedagogicznych i logopedycznych. Prowadzi kursy i szkolenia dla nauczycieli, diagnostów, logopedów
Nadchodzące szkolenia prelegenta
Shop
0 items Cart
My account