Oferta szkoleń dla Rady Pedagogicznej

Oferta szkoleń Centrum Doskonalenia Nauczycieli DISCURSO www.discurso.pl

Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych nie jest w całości umieszczona na tej stronie, ponieważ każda placówka ma inne potrzeby. Zachęcamy więc do kontaktu telefonicznego, poprzez formularz kontaktowy lub przesłanie wiadomości mailowej w celu określenia Państwa preferencji i omówienia naszych możliwości organizacyjnych.

Szkolenia mogą być prowadzone stacjonarnie lub w formie online.

Tematyka może objąć m.in. zagadnienia związane z realizacją zadań ujętych w kierunkach polityki oświatowej bądź osiąganiem celów zawartych w planie pracy szkoły, nadzorze pedagogicznym czy programie wychowawczo-profilaktycznym.  

Częstym zakresem wsparcia rad są również szkolenia z obowiązującego prawa, poszerzające kompetencje kadry w obszarze pracy wychowawczej i współpracy z rodzicami, a także te umożliwiające wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie oceniania i efektywnego korzystania z technologii informacyjnych.

Interesują Państwa nasze szkolenia, ale chcielibyście wiedzieć więcej? Przygotujemy indywidualną wycenę i zaproponujemy szczegóły spotkania.

Zapraszamy do kontaktu :

Każdy uczestnik otrzyma:
imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu zgodne z wymogami MEiN
materiały szkoleniowe.

Zachęcamy do kontaktu!