DISCURSO

Centrum posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (decyzja nr 110.2.1776.2022)

mgr Aleksandra Rosińska

Logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, nauczyciel języka polskiego jako obcego, terapeuta miofunkcjonalny, specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej. Ukończyła studia logopedyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Uczestniczka licznych kursów, szkoleń i warsztatów.
Pracuje głównie z dziećmi do 7 r.ż., a także miofunkcjonalnie z dorosłymi pacjentami ortodontycznymi.
Prowadzi stronę Logopeda przedszkolny – Aleksandra Rosińska na Facebooku. Tworzy i publikuje liczne pomoce przydatne w terapii zaburzeń komunikacji językowej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, dzieci dwujęzycznych, z dyslalii.

Nadchodzące szkolenia prelegenta
Shop
0 items Cart
My account