DISCURSO

Centrum posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (decyzja nr 110.2.1776.2022)

dr n. hum. Anna Regner

zajmuje się neurologopedią. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Logopedii Klinicznej i Neurologopedii na Wydziale Nauk o Zdrowiu przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Przez piętnaście lat była kierownikiem Podyplomowych Studiów z Wczesnej Interwencji i Wspomagania Małego Dziecka przy DSW we Wrocławiu. Prowadzi działalność logopedyczno – szkoleniową oraz współpracuje ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi. Obejmuje opieką terapeutyczną niemowlęta, dzieci i dorosłych z zaburzeniami układu nerwowego, wadami genetycznymi, urazami oraz uszkodzeniami powstałymi w wypadkach komunikacyjnych. Odbyła liczne kursy i szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą z zakresu integracji sensorycznej, masażu niemowlęcego, terapii ustno twarzowej Castillo Moralesa, terapii czaszkowo- krzyżowej, technik znoszenia bólu wg koncepcji Rossa Emmetta i inne. Uczestniczy od wielu lat w konferencjach naukowych i turnusach międzynarodowych m.in. w USA, Kanadzie, Singapurze, Malezji, Indonezji, Norwegii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Jest członkiem Stowarzyszenia Castillo Moralesa.

Nadchodzące szkolenia prelegenta
Shop
0 items Cart
My account