DISCURSO

Centrum posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (decyzja nr 110.2.1776.2022)

mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska

Jestem neuro i surdologopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą NDT- Bobath, providerem Neuroflow, diagnostą dysleksji rozwojowej, specjalistą z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi
z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi.
Od ponad dwudziestu lat pracuję z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Jedenaście lat pracowałam w przedszkolu integracyjnym, gdzie poznałam specyfikę pracy z małymi dziećmi,
przede wszystkim z tymi, które wymagają szczególnego wsparcia.

Shop
0 items Cart
My account